Loredana-Ileana VÎŞCU este Preşedinte al Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi profesor universitar doctor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara şi cadru didactic asociat la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. În cadrul Facultăţii de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, a înfiinţat Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie, al cărui director este. Ca practician, Loredana-Ileana Vîşcu este psiholog şi psihoterapeut în orientarea psihoterapie integrativă şi unul dintre membri fondatori şi vicepreşedinte al Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI).

Activitatea dididactică și științifică este concretizată în numeroase lucrări și cărți (mai mult de  27 de lucrări şi studii indecate ISI Thomson, 10 cărţi şi alte 5 în co-autorat; 12 volume coordonate şi 12 manuale pentru studenţi şi cursanţi), fiind şi co-autor al Modelului Integrativ Strategic în Psihoterapie.

Loredana-Ileana Vîşcu este: Chartered Psychologist – în British Psychology Society U.K. (BPS); formator și supervizor în: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FPR (Federația Română de Psihoterapie); și CPR (Colegiul Psihologilor din România). De asemenea, este membru în: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) şi APR (Asociaţia Psihologilor din România).

 

Loredana-Ileana VÎŞCU is the President of the “Tibiscus” University of Timisoara Senate, a PhD Professor at the “Tibiscus” University of Timisoara, and also an associate didactic staff member: a professor at the “Aurel Vlaicu” University of Arad. At the Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara, she established the Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy the director of which she is. As practitioner, Loredana-Ileana Vîşcu is a psychologist and psychotherapist in integrative psychotherapy and one of the founding members and the vice-president of the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI).

Her didactic and scientific activity is quantified in numerous papers, articles and books (more than 21 paper and studies with an ISI Thomson indexation, 10 books and 5 more as co-author; 12 volumes coordinated and 12 manuels for students), being also the co-author of the Integrative Strategic Model in Psychotherapy.

Loredana-Ileana Vîşcu is: Chartered Psychologist – at the British Psychology Society U.K. (BPS); trainer and supervisor: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FPR (Romanian Federation of Psychotherapy); and CPR (The Romanian Psychologists’ College). She is also a member of: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) and APR (The Association of Romanian Psychologists).

Recommended Articles

1 Comment

Comments are closed.

[BTEN id="283"]