Dr. Florinda Golu este conferenţiar universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Psihologie, având ca domenii de interes academic şi ştiinţific psihologia dezvoltării, evaluarea şi intervenţia psihologică în domeniul educaţional, psihologia clinică. De-a lungul anilor, Florinda Golu a publicat numeroase cărţi de unic autor și în co-autorat, articole în reviste de specialitate şi capitole în volume colective editate pe plan naţional şi internaţional. De asemenea, Florinda Golu este psiholog practician cu o experiență de peste 15 ani şi supervizor atestat de Colegiul Psihologilor din România.

 

Dr. Florinda Golu is an associate professor at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest, Department of Psychology, having as fields of academic and scientific interest developmental psychology, evaluation and psychological intervention in education, clinical psychology. Over the years, Florinda Golu has published numerous books as single author and co-authored, articles in journals and chapters in collective volumes, which were nationally and internationally published. Also, Florinda Golu is a practitioner psychologist with over 15 years of experience and supervisor certified by the Romanian College of Psychologists.

 

 

Recommended Articles

1 Comment

Comments are closed.

[BTEN id="283"]